ISO

ISO logo

ISO fastsætter krav til kvalitetsstyringssystemer i organisationer. Betingelserne i ISO er generiske og tiltænkt alle producenter, uanset type, størrelse og produkt. Samtlige af Novo Vita’s producenter er ISO-certificerede.

Hvad er ISO – International Organization for standardization?

En ISO-certificeret producent skal demonstrere sin evne til konsekvent at levere et produkt, der opfylder kundens- såvel som de gældende lovgivende myndigheders krav.

ISO-producenten skal sigte mod at øge kundetilfredsheden gennem effektiv anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, herunder processer til løbende forbedringer af selve systemet og sikring af overensstemmelse mellem de gældende lovmæssige og kundernes krav.

Læs mere om certificeringen her